Co musí pilot naší letky dodržovat a plnit....

 • Být oddaný letce
 • Schopnost podřídit se vyšší šarži a poslouchat rozkazy
 • Hrát týmově a nekrást sestřelený letoun,pokud Tě někdo nepožádá o pomoc!
 • Nevulčovat (No Vulching) Tzn. Neutočit na hráče/členy kteří vzlétají nebo přistávají !!
 • V žádném případě nestřílet po pilotovi z letky ani ze stejné strany ← Nevztahuje se na TRÉNINKY,pouze pokud je bitva !!
 • Zachovávat si svou čest jak na nebi tak na zemi
 • Reprezentovat letku ve virtuálním světě i mimo něj
 • Nesestřelovat parašutisty ( katapultovaní piloti )
 • Pomáhat ostatním pilotům v nouzi pokud je k tomu příležitost
 • Zachovávat si dobrou náladu a zápal do hry
 • Komunikovat a spolupracovat s letkou
 • Neustále se něčemu přiučovat
 • Dostavit se na tréning,pokud ne,omluvit se do čtvrt hodiny ( 15 minut před zahájení )
 • Dodržovat pravidla týkající se serverů,webů nebo dalších míst kde pilot zastupuje letku
 • Dodržovat tento řád. ....potom už to nemá cenu psát....

  *UPOZORNĚNÍ* : Porušení jakýkoliv z těchto bodů je zároveň porušení celého rádu !
  *DŮLEŽITÉ PŘEČÍST* : V případě porušení jednoho bodu z pravidel → Zvržení hodnosti o 3 příčky,opakovaný porušení = Vyhazov.
  Pokud s tim má někdo problém,nechť nás opustí a raději nežádá o vstup !